Let it always be known that I was who I am

Man skulle kunna säga att jag tog det som var jag och försökte skapa en man.

Man skulle kunna säga att jag tog det som var jag och försökte skapa en människa.

Man skulle kunna säga att jag tog det som var jag och försökte skapa det som var jag.

Faktum kvarstår: här är jag, där var jag och även om jag inte är den jag var så var jag alltid den jag är.

Sexrådgivning för transpersoner

Transrelevans är något så underbart som en sida dit transpersoner av olika slag kan ställa frågor om relationer och sex. Valentin, som svarar, verkar väldigt vettig på att formulera sina svar så att de verkligen blir relevanta.

Frågespalter finns i massor – men hittills ingen som är inriktad på transpersoner. Det är verkligen ett steg framåt att alla vi som inte trivs med vår tilldelade könstillhörighet kan få ställa små och stora frågor till någon som är insatt i trans!

Lågt av DN

Blir trött! En artikel i DN handlar om att det eventuellt är möjligt att i framtiden rekonstruera en penis med vävnad som tas från patientens kön och sedan odlas. Artiklar avslutas med meningen ”Eftersom man använder celler från patientens egen penis kommer tekniken inte lämpa sig för kvinnor som vill genomgå medicinsk könskorrigering.”

Jag mejlade till DN och bad dem skriva till exempel ”transsexuella män födda som kvinnor” istället för ”kvinnor”, eftersom det uppenbarligen är det de menar. De menar sådana som mig och om vi var kvinnor skulle vi inte behöva ”genomgå medicinsk könskorrigering”.

Jag fick svaret ”Könstillhörighet är ett stort och känsligt ämne, och det är självklart oerhört viktigt för de personer som korrigerar kön att bli benämnd utifrån upplevd kön, inte det man fötts med. I just det här fallet handlar artikeln om en medicinsk behandling, och termerna kvinnor och män som används i artikeln syftar till det biologiska könet.”

Jag bad dem att åtminstone skriva ”biologiska kvinnor” (och även försökte resonera vidare kring att biologiskt kön inte är en rimligt ursäkt eftersom den i princip alltid kan användas hur ”oerhört viktigt” det än är att uttrycka sig annorlunda…)

Jag fick jag inget svar och ingen ändring har gjorts. Jag blir väldigt, väldigt trött. Det är så himla trist att det ska vara så här svårt att tala och skriva när det i själva verket är väldigt lätt. Det finns en logik som inte är så svår. Att inte lyckas fatta den handlar nog snarare om nonchalans.

Vad är ett barnperspektiv egentligen?

SKL (Sveriges kommuner och landsting) har i ett remissyttrande uttalat att det bör utredas huruvida transkillar (de som har förmåga att bli gravida p.g.a. att de, efter att tvångssteriliseringen togs bort, inte är steriliserade) ska få hjälp med assisterad befruktning ifall de behöver det. Orsaken till att detta ens bör utredas är ”barnperspektivet”.

Etiska och andra överväganden saknas således när det gäller assisterad befruktning för KtM-personer. En analys bör utföras ur barnperspektivet innan ställningstagande tas till om gruppen ska omfattas av förslaget

Det kära gamla barnperspektivet nu igen! Kan vi inte slippa den klyschan? Om vi på gruppnivå ska börja gå in och säga att vissa grupper rent etiskt inte bör (få hjälp med att) skaffa barn så är vi ännu en gång ute på den där hala isen där vi så väldigt gärna verkar vilja halka omkring.

Ärligt talat, många människor därute borde inte få skaffa barn om vi ska tänka på barnens bästa. Men det kommer vi aldrig undan – och just transkillar är nog inte värre än några andra. Även om (vissa av oss) är något så onaturligt som män med livmoder.

Morrar Tekoppen