Tekoppens tankar

Tekoppens tankar

Sebastian Lönnlövs sida

Vem är jag?

Fotograf: Vesna Prekopic

Jag kallar mig Tekoppen som bloggare, men så heter jag förstås inte – mitt juridiska namn är Sebastian Lönnlöv.

Jag är född 1988 och bor i Stockholm. Numera bloggar jag sällan eftersom jag är fullt upptagen som gymnasiebibliotekarie, författare, litteraturkritiker, kulturskribent och föreläsare. Tekoppens tankar har därför mer och mer fått karaktären av en hemsida. Min utbildningsbakgrund är inom litteraturvetenskap, kreativt skrivande och biblioteks- och informationsvetenskap.

Både yrkesmässigt och på fritiden är litteratur en stor del av mitt liv. Alldeles särskilt intresserad är jag av poesi, tecknade serier, klassiker och litteratur med HBTQ-tematik. Till mina mindre litterära intressen hör musik, katter, historia och fotografi.

Jag finns också på Goodreads. Och på Instagram:

4 – och 100! – recensioner
Under juni har både min hundrade och hundraförsta recension i Svenska Dagbladet hunnit publiceras. Och de här fyra texterna är de senaste, men förhoppningsvis inte...
Läs mer "4 – och 100! – recensioner"
En stund är vi vackra på jorden
Det är väldigt sällan jag lägger upp några boktips på bloggen numera - men nu så! Kungsholms gymnasiebibliotek bad om ett boktips till sin regnbågsvecka och...
Läs mer "En stund är vi vackra på jorden"
Romanutdrag – nu fritt tillgängligt!
I slutet på förra året publicerades ett utdrag "Låt mig bli", min roman-under-arbete, i Tidskrift för genusvetenskap. Nu har det numret blivit digitalt tillgängligt -...
Läs mer "Romanutdrag – nu fritt tillgängligt!"
Intervju med Annika Norlin
Jag kan skvallra om att Annika Norlins novellsamling "Jag ser allt du gör" är riktigt bra. Det var en ynnest att få intervjua henne om...
Läs mer "Intervju med Annika Norlin"

Mina böcker

Hetare. Elva noveller som känns. Rabén & Sjögren 2018. En antologi med queera sexnoveller för unga vuxna, där jag deltar med novellen ”Allt jag vill”.

Skrivet om skrivande. Skrivfrämjande böcker, övningar och aktiviteter. BTJ förlag 2018. En bokguide till böcker om skrivande, komplett med skrivövningar och elva intervjuer med skrivfrämjare.

Varje dag är en vårdskandal. Reportage från vård och vanvård. Albert Bonniers förlag 2016. En personlig reportagebok med inslag av debatt, som utgår från mina erfarenheter av att vara vårdbiträde.

HBTQ. Böcker bortom normen. BTJ förlag 2014. En bibliografi över svensk HBTQ-litteratur, med en historisk genomgång.

Anlita mig

För frågor eller bokningar når du mig antingen via Författarcentrum eller mejl till seb@tekoppenstankar.se.

Föreläsningar och föredrag

Jag föreläser för olika målgrupper – barn, unga och vuxna. På bibliotek, i skolor och andra miljöer. Självklart anpassar jag innehåll och tilltal utifrån målgrupp, tillfälle och behov/syfte. Jag kan föreläsa om bland annat dessa ämnen:

  • HBTQ-litteratur, HBTQ-historia och HBTQ-litteraturhistoria
  • Trans och translitteratur
  • HBTQ på bibliotek och normkritik i praktiken
  • Informationssökning och källkritik
  • Äldreomsorg, utifrån min bok ”Varje dag är en vårdskandal”
  • Skrivande och böcker om skrivande
  • Specifika författarskap, till exempel Bengt Martin, Amalie Skram, Tove Jansson eller Tove Ditlevsen

I normalfallet tar jag Författarförbundets rekommenderade arvode, det vill säga 7500 kr för en timmes föreläsning om arrangören är icke-kommersiell. Jag är ansluten till Författarcentrum som har särskilda priser för t.ex. skolor och som kan hjälpa till med bokning.

Läsningar

Behöver du en redaktör, lektör, korrekturläsare eller testläsare? Jag har öga för språkflyt, målgruppsanpassning och språkfel, men också för stereotyper och klichéer i karaktärsteckning och intrigbygge – särskilt när det gäller HBTQ-tematik och normkritik/normkreativitet.

Jag har vana av:

  • Lektörsläsning av manus under utveckling, åt skrivande privatpersoner
  • Textbearbetningar av faktatext för webb eller tryck, åt olika organisationer
  • Redaktörsläsning av skönlitteratur, åt förlag
Texter

Jag skriver om olika ämnen, för tryck i tidskrifter, dagstidningar och böcker, eller för webbpublicering. Noveller, poesi, förord, intervjuer, artiklar, boktipslistor och recensioner. För det mesta skriver jag åt uppdragsgivare där jag redan har ett etablerat samarbete, men i mån av tid kan jag också diskutera andra uppdrag.

Seminarier och verkstäder

Jag deltar gärna i, eller modererar, seminarier och andra samtal – särskilt om de har koppling till de ämnen jag föreläser om, men även andra ämnen kan vara av intresse. Skrivverkstäder och andra former av grupparbete med fokus på till exempel skrivande, litteratur och läsning är jag som bibliotekarie väldigt van vid – och förtjust i.

Kontakt

Oavsett ärende når du mig bäst genom ett mejl till denna adress:

seb@tekoppenstankar.se