Tekoppens tankar

Anlita mig

För frågor eller bokningar når du mig antingen via Författarcentrum eller mejl till seb@tekoppenstankar.se.

Föreläsningar och föredrag

Jag föreläser för olika målgrupper – barn, unga och vuxna. På bibliotek, i skolor och andra miljöer. Självklart anpassar jag innehåll och tilltal utifrån målgrupp, tillfälle och behov/syfte. Jag föreläser om bland annat dessa ämnen:

  • HBTQ-litteratur, HBTQ-historia och HBTQ-litteraturhistoria
  • Trans och translitteratur
  • HBTQ på bibliotek och normkritik i praktiken
  • Skrivande och böcker om skrivande

I normalfallet tar jag Författarförbundets rekommenderade arvode, det vill säga 7500 kr för en timmes föreläsning om arrangören är icke-kommersiell. Jag är ansluten till Författarcentrum som har särskilda priser för t.ex. skolor och som kan hjälpa till med bokning.

Läsningar

Behöver du en redaktör, lektör, korrekturläsare eller testläsare? Jag har öga för språkflyt, målgruppsanpassning och språkfel, men också för stereotyper och klichéer i karaktärsteckning och intrigbygge – särskilt när det gäller HBTQ-tematik och normkritik/normkreativitet.

Jag har vana av:

  • Lektörsläsning av manus under utveckling, åt skrivande privatpersoner
  • Textbearbetningar av faktatext för webb eller tryck, åt olika organisationer
  • Redaktörsläsning av skönlitteratur, åt förlag
Texter

Jag skriver om olika ämnen, för tryck i tidskrifter, dagstidningar och böcker, eller för webbpublicering. Noveller, poesi, förord, intervjuer, artiklar, boktipslistor och recensioner. För det mesta skriver jag åt uppdragsgivare där jag redan har ett etablerat samarbete, men i mån av tid kan jag också diskutera andra uppdrag.

Seminarier och verkstäder

Jag deltar gärna i, eller modererar, seminarier och andra samtal – särskilt om de har koppling till de ämnen jag föreläser om, men även andra ämnen kan vara av intresse. Skrivverkstäder och andra former av grupparbete med fokus på till exempel skrivande, litteratur och läsning är jag som bibliotekarie väldigt van vid – och förtjust i.